Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. Integritetsmeddelande

Detta meddelande om integritet gäller för SkyOnline marketing group ABs webbplatser som finns på www.somg.se inklusive www.oncentrum.com, www.oncentrum.se, mittcentrum.com eller anslutna företag (som kan ses här “SOMG”, “SOMG AB”, “Skyonline marketing group”, “oss”, “vi”, eller “vår”) samt alla onlineformulär och prenumerationer, produkter, eller tjänster och sociala mediekanaler som styrs av SOMG AB (där en länk till integritetsmeddelande tillhandahålls på “plattformen” och “plattformarna”).

Varje plattform styrs av en individuell SOMG-enhet enligt definitionen i användarvillkoren eller på annat sätt.

Ditt förtroende är viktigt för oss och tar därför frågor som rör din integritet på högsta allvar. Policyn förtydligar hur vi arbetar för att tillförsäkra dig dina rättigheter och din integritet – för att du ska kunna känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter.

2. Varför är detta meddelande viktigt?

Beroende på hur du använder våra plattformar och / eller på annat sätt integrerar med oss, kan vi komma att be dig om vissa personuppgifter som identifierar dig (enbart för sig eller tillsammans med annan information vi innehar). SOMG AB har åtagit sig att skydda dina personuppgifter i enlighet med våra interna policy och gällande lagstiftning. Vi samlar inte in fler personuppgifter än vi behöver för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och strävar alltid att bara använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi har implementerat system och rutiner för att så långt som möjligt skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, förstörelse eller yppande. 

3. Personuppgiftsansvarig.

SOMG AB, org.nr 559147-7459 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina Personuppgifter. 

4. Syftet med integritetsmeddelandet?

I och med detta meddelande meddelar vi om våra rutiner från och med den 1 januari 2020 avseende insamlig, användning och offentliggörande av de personuppgifter som du ger oss via våra plattformar. Vi kan fråga dig om dessa personuppgifter så vi kan tillhandahålla våre produkter och / eller tjänster till dig, kunna ta emot och besvara frågor som kommer in via våra olika kommunikationskanaler, t.ex. via e-post. Det kan även finnas tillfällen där vi kan komma att kontakta dig av operativa eller administrativa skäl i samband med din använding av våra plattformar eller registrering eller vid användning/tillgång till våra tjänster och produkter. Integritetsmeddelandet beksriver hur vi kan använda dina personuppgifter i samband med kampanjer, erbjudanden, marknadsföringskampanjer, tävlingar, som vi kan åta oss oavsett medium eller enligt våra avtalsförpliktelser eller andra legitima intressen.

5. Insamling och ändamål.

5.1. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

SOMG samlar in dina Personuppgifter i samband med tecknat avtal och registrering på vår hemsida. De uppgifter vi behandlar är sådana du själv har försett oss med.

5.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

SOMG behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund, och vi strävar alltid efter att använda oss av de minst integritetskänsliga personuppgifterna. Typer av personuppgifter:

 • Kontaktinformation
 • Födelsedatum (personuppgifter i sin helhet)
 • Ditt namn
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Yrke
 • E-postadress (som kan avslöja din IP-adress)
 • Detaljer om klagomål
 • All information du frivilligt lämnat till oss genom att fylla i blanketter och formulär
 • Bilder på enskilda i reklamkampanjer eller uppladdade på vår hemsida och verktyg som tillhandahålls av våra andra plattformar
 • Dina kontakter med oss innehållande information om dina personliga eller professionella intressen, behov eller åsikter, demografi, erfarenheter med våra tjänster eller produkter
 •  Alla typer av enheter som du använt för att använda våra tjänster och / eller produkter
 • Teknisk information, inklusive platsinformation, internet protokol (IP) adress, webbläsartyp, version av webbläsare, inloggningsinformation, operativsystem. Under inga omständigheter kopplas din IP-adress (er) till dina andra personuppgifter.

Vår förmåga att hjälpa dig kan begränsas om du inte tillhandahåller personuppgifter där de efterfrågas. Under vissa omständigheter kan vi begära ytterligare personuppgifter för att ge dig en god service. 

5.2. Hur samlar vi in dina persuppgifter och varför?

Vi kan samla in personuppgifter under följande omständigheter (Notera att det här är inte en definitiv lista):

 1. Vid marknadsföring och kampanjer: När du registrerar dig för att delta i event, när personuppgifter specifikt och frivilligt tillhandahålls av dig när du besöker våra plattformar, när du registrerar dig för att ta del av våra kampanjer, när du prenumererar på våra marknadsföringslistor, när du ger feedback och bidrag till kundundersökningar, enkäter, erbjudanden eller tävlingar.
 2. För att få tillgång till, använda eller köpa våra tjänster och / eller produkter: När du hanterar dina kontaktinställningar på våra plattformar, när du begär specifikt material eller information från våra plattformar, 
 3. För att uppfylla våra avtalsförpliktesler, som inkluderar: när du kontaktar oss för att kunna identifiera din identitet, för att behandla en betalning, kommunikation om en betalning och tillhandahålla relaterad kundservice. 

5.3. För vilka ändamål behandlar vi personuppgifterna?

Dina personuppgifter behandlas av oss för olika ändamål. De huvudsakliga ändamålen med vår behandling är:

 • För att kunna tillhandahålla våra avtalande tjänster och administration av dessa.

5.4. Laglig grund

Vi behandlar vissa av dina Personuppgifter för att kunna fullgöra det avtal du har ingått med oss och för att kunna tillhandahålla den avtalande tjänsten. I samband med att du ingår avtal med oss godkänner du att vi behandlar dina Personuppgifer i den omfattning som framgår av avtalet och av den här policyn. Du samtycker till att vi behandlar dina Perosnuppgifter i anslutning till att du godkänner våra allmänna villkor. Du har rätt att när som helst att återkalla ditt samtyckte, och vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, underförutsättning att det inte längre behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Notera att vid en eventuell återkallelse av samtycke kan det innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

5.5. Känsliga personuppgifter

Med känsliga uppgifter menas personuppgifter kopplat till: religösa åsikter, politiska åsikter, etnisk ursprung eller andra övertygelser, fackligt medlemskap m.m. 

Vi kommer inte begära känsliga personuppgifter från dig förutom i samband med en eventuell rekryteringsprocess.

5.6. Med vilka delar vi personuppgifer?

Dina personuppgifter delas inte med någon annan tredje part. Dina personuppgifter överförs inte över till andra länder varken inom eller utanför EU/EES.  Vi värdesätter och skyddar din integritet och delar inte dina personuppgifter med någon annan utomstående.

Vi kan däremot komma att lämna ut dina Personuppgifter när vi har en skyldighet att göra det enligt gällande lagstiftning, när en myndighet kräver det, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier. 

5.7. Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in. Dina Personuppgifter raderas vid begäran, eller efter en rimlig tidsperiod när ditt avtal med oss har upphört att gälla. 

6. Säkerhet och Integritet

Vi har utarbetade rutiner och arbetssätt som vi ständigt förbättrar för att dina Personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra tekniska säkerhetsåtgärder för att upprätthålla en hög säkerhet för dina Personuppgifter. Enbart anställda inom SOMG organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus för att skydda mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. 

Alla våra plattformar använder sig av bl.a. av secure socket layer (SSL) som är ett protokoll för säker överföring av data via nätet. Som kund behöver du alltid kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för din webbläsare. 

7. Dina rättigheter

Enligt gällande lagstiftning, har du rätt att begära att vi ändrar eller tar bort dina personuppgifter; rätten att återkalla samtycke; rätten att känna till de syften för vilka dina personuppgifter behandlas och de mottagare till vilka dina personuppgifter kan avslöjas (med förbehåll för lagar och regler).

Vi ansvarar för en korrekt registrering av personuppgifter när du har lämnat in uppgifterna, därefter överlåter vi ansvaret till dig att uppdatera oss vid eventuella förändringar för en fortsatt korrekthet i dina personuppgifter. 
Du kan när som helst be oss att radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter, genom att kontakta oss. 
Du har rätt att kontakta oss för att begära ett registerutdrag över de personuppgifter som vi har om dig. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. 

När du blir kund hos oss, får du specifika instruktioner av oss om hur du går tillväga för att återkalla ditt samtycke på ett säkert sätt.
Du kan inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

8. Vid sammanslagning eller försäljning

Om SOMG AB eller dess tillgångar säljs eller slås samman med en annan enhet utanför SOMG, bör du förvänta dig att vissa eller alla personuppgifter om dig kan överföras till köparen / överlevande bolaget. Alla våra kunder kommer att bli informerade vid en eventuell försäljning / sammanslagning och du som kund bör även läsa deras integritetsmeddelande/integritetspolicy. 

9. Tredje parts webbplatser

De länkar på våra plattformar som leder utanför våra webbplatser ansvararvi inte för vilket även innebär att vi inte ansvarar för godkännandet av dem. Dessa tredje parts webbplatser regleras av olika användarvillkor och du är ensam ansvarig för att visa och använda varje sådan webbplats i enlighet med gällande användarvillkor. Vi ansvarar inte för hur dina personuppgifter hanteras av sådana tredje parts webbplatser och omfattas inte av våran integritetspolicy/integritetsmeddelande.

10. Kommunikation

Vi använder fyra metoder för att kommunicera med dig: e-post, brev, telekommunikation och via våra verktyg.

11. Cookies

För att kunna leverera våra tjänster använder vår webbplats av cookies (kakor). Du kan läsa mer om Cookies här.

12. Ändringar i integritetspolicy

SOMG AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga. Alla ändringar publiceras på denna webbplats och du bör därför noggrant läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum. Om ändringar rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtyckte kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke. 

13. Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller vill lämna några synpunkter, klagomål eller andra frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.

Skyonline marketing group AB, Västervägen 21, Sollentuna.

E-postadress: kundtjanst@oncentrum.com